Udbytte:
I en traditionel supervision arbejder vi ikke med organisation, ledelse og samarbejde. Fokus er på det faglige og det fagpersonlige i forhold til hovedopgaven. Med personalesupervision er formålet netop at arbejde med dette, med det formål at styrke og kvalificere det interne samarbejde omkring hovedopgaven. Det er så at sige ”motoren” og ikke produktet, der er i fokus. Her får medarbejdere og ledelse mulighed for at reflekterer over og arbejde procesorienteret med at kvalificere kommunikation og samarbejde omkring kerneopgaven.

Form og struktur:
Supervision i gruppe tager sit udgangspunkt i kerneopgaven. Strukturen i arbejdet aftales lokalt og konkret på baggrund af det, der skal arbejdes med. Gruppen finder sammen med supervisor ud af, hvad de gerne vil have fokus på og hvilket udbytte de gerne vil have med fra supervisionen. Nærmeste leder er altid deltagende til stede og involveres på forskellig vis efter behov. Supervisionstemaet kan for eksempel være en konkret samarbejds- eller kommunikationsudfordring, enten team-medlemmerne imellem eller i forhold til en samarbejdspart. Det kan også være trivsel generelt.

Kundeudtalelse:
“I Specialdagtilbud Skovbrynet modtager vi supervision til de enkelte teams. Det enkelte team beslutter selv, hvad de ønsker at arbejde med i supervisionen. Det kan fx være samarbejdsudvikling, forældresamskabelse, kommunikation eller trivsel. Det bevirker, at medarbejderne får et rum hvor de kan fordybe sig i emnet og blive superviseret så der er tryghed i hele processen. De frø der bliver sået i supervisionen, kan vi se, bliver arbejdet videre med i dagligdagen i de enkelte teams.

I supervisionsprocessen er Anja god til at samle op og illustrere processens gang og billedliggøre, hvad der bliver sat fokus på. Anja er samtidig god til at tage både den enkeltes og gruppens perspektiv og sætte dem i spil.

Vi deltager som ledere i supervisionen, men det er Anja der tager lederskabet i rummet og vurderer, hvornår vi skal inddrages”

Marianne Nordvig, Pædagogisk leder af Specialdagtilbuddet Skovbrynet, Aarhus Kommune og
Helle Balslev Mikkelsen, Souschef og pædagogisk leder, af Specialdagtilbuddet Skovbrynet, Aarhus Kommune