Supervision på Bostedet Ellengården

“Som leder for en personalegruppe der dagligt udfordres af problemstillinger med tråde til komplekse pædagogiske, følelsesmæssige og psykologiske temaer, har jeg haft stor glæde af samarbejdet med Albatros. Bostedet Ellengården er en akut familieinstitution og samarbejder med 24 familier – alle socialt udsatte i større eller mindre omfang. Kernen i vores kontrakt med Albatros har været sagssupervision i en samlet personalegruppe på ca. 12-13 socialfaglige medarbejdere.

Betingelsen har været, at der skulle være ledelse tilstede i supervisionsrummet. Den betingelse skabte konkrete udfordringer som Albatros ved Jan Thomsen har tacklet med en åben, humoristisk og professionel, vedholdende tilgang. Albatros og Jan har taget styring på rummet og supervisionen og håndteret ledelsens tilstedeværelse på en ubesværet måde til konkret gavn for vores familier. Jan har skabt et supervisionsrum, hvor alle kan og skal bidrage ligeværdigt der, hvor det giver mening for supervisanden”.

Jacob Thiesen
Forstander
Bostedet Ellengården