Om Albatros

Konsulenthuset Albatros er grundlagt i 1985 og har siden da udført supervisions- og konsulentopgaver samt skræddersyede udviklingsforløb for ledere og medarbejdere i både offentlige og private organisationer.

Albatros startede sin konsulentvirksomhed med at tilbyde supervision og kurser ud fra den tanke, at alle vores konsulenter skulle rekrutteres fra praksisfeltet, så der var balance mellem teori og praksis. Dette princip hyldes stadig, og uanset om Albatros arbejder i det offentlige eller private felt, vil det være konsulenter med erfaring fra området, som varetager opgaven.

I 1995 gennemførte vi første hold af vores anerkendte 2-årige supervisoruddannelse. Siden har 23 supervisorhold gennemført uddannelsesforløbet og hold 24 er i gang med uddannelsen. Uddannelsesforløbet er kompetencegivende og sammensat af tre valgfag fra den pædagogiske diplomuddannelse på i alt 30 ECTS point.

I 2011 lancerede vi hos konsulenthuset Albatros Familiecoaching, og i 2013 er det blevet videreudviklet til et diplomforløb på 10 ECTS point, der udbydes i samarbejde med “Family First” og University College Lillebælt.

Vores arbejde

Vi arbejder med dialogbaserede supervisions- og konsultationsformer, der sikrer tæt kobling mellem teori og praksis. Vi er optaget af at give mennesker og organisationer oplevelsen af at se nye muligheder og finde handlekraft til at kunne udvikle nye perspektiver og dermed nye handlemuligheder. Vi er optaget af, hvordan mennesker danner nye forståelser, folder tanker ud og går nye veje. Det er bevægelsen mellem tanke og handling, der skaber forandring i praksis.

Du kan kende konsulenthuset Albatros på:

  • De professionelle rammer med mennesket og dialogen i centrum samt en respektfuld samtalekultur.
  • Vi skaber et levende supervisions- og læringsmiljø, hvor vi faciliterer mulighederne for at undres, stiller spørgsmålene og inviterer til undersøgelse.

At kurser og konsulentydelser bliver til i et nært samarbejde mellem Albatros, kunden og organisationens medarbejdere.

Vores konsulenter

Albatros’ konsulenter er teoretisk og fagligt forskellige, men fælles for os alle er forståelsen af, at organisationers og menneskers mangfoldighed ikke lader sig indfange af en entydig teori og metode. Derfor er vores forståelsesramme bred, og vi anvender flere metoder og kombinerer teoretisk viden om organisationer med en psykologisk vinkel og forståelsesramme.

Teoretisk og fagligt fundament

Teoretisk og fagligt hviler konsulenthuset Albatros primært på en anerkendende og værdsættende tilgang, funderet i et systemteoretisk og socialkonstruktionistisk teoretisk afsæt. Herudover lader vi os inspirere hvor der er mulighed for det: af eksistentiel og fænomenologisk psykologi, af gestaltpsykologi og af narrativ psykologi. Vi henter inspiration hos CMM og hos psykodynamisk tænkning om menneskelige systemer og gruppedynamik.

Læs også om vores værdigrundlagvision og mission og medarbejdere.