Kollegial respons er Albatros’ bud på en struktureret samtale-metode for kolleger og teams, der gerne vil arbejde med opkvalificering af faglige og fagpersonlige kompetencer og med opkvalificering af kvaliteten af arbejdet.

Metoden er team-baseret. Deltagerne tildeles ganske vist særlige roller, opgaver og der er regler for samtaleformen, men ansvaret for hvordan der arbejdes og for kvaliteten af arbejdet er fælles og varetages og udvikles af alle. Dermed besidder en enkelt medarbejder ikke en særlig rolle eller kompetence – roller og kompetencer trænes og opsamles af teamet som en enhed.

Den faste struktur, og den klare ramme, giver, sammen med det fælles ansvar, den tryghed der gør det muligt for kolleger at dele overvejelser, tvivl, reaktioner og handlemåder, som det måske ikke tidligere har været muligt at dele.

Metoden understøtter derved både teams og gruppers evne til refleksion og udvikling af individuel faglig og fagpersonlig praksis og understøtter det kollegiale samarbejde.

Kollegial respons understøtter altså udvikling af et fælles fagligt sprog og en fælles faglig bevidsthed. Dette har igen positiv betydning for det psykiske arbejdsmiljø, for trivsel og samarbejde i og ud over gruppen.

Metoden kan stå alene og fungerer også godt som et supplement til ekstern supervision.

Når kollegial respons fungerer i en gruppe, vil denne gruppe have god mulighed for at støtte nye kolleger, eller andre teams, i optræning i metoden.

Forudsætninger for uddannelse i kollegial respons.

Opstart og optræning i metoden kræver et vist niveau af tryghed, tillid og overskud til etisk refleksioner og etisk adfærd. Det er vores erfaring at kollegial respons er konfliktforebyggende men metoden kan ikke bruges som erstatning for, eller som direkte, konflikthåndtering.

Deltagerne i rummet skal kunne være åbne for, at der findes flere sandheder. Gennem Kollegial respons lærer deltagerne at benytte en undersøgende, nysgerrig og anerkendende udforskning af de mange sandheder.

Kursus eller uddannelse

Albatros udbyder kollegial respons på to måder.

Uanset om I vælger formel videreuddannelse eller kursus, er metoden aktivt i brug i egen organisation/afdeling allerede efter de første kursusdage.

Vi kan tilbyde både en formel efteruddannelse

Som en formel efteruddannelse, kobles den praktiske undervisning og træning på diplomgrundfaget ”Kollegial Vejledning” fra den pædagogiske diplomuddannelse. Kollegial Vejledning er et 10 ECTS-points fag og denne version betyder et øget fokus på det teoretiske bagland for metoden. Den betyder også at de to første seminarer afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig opgave der bedømmes med en karakter.  Det betyder også at der skal opgives/læses relevant faglitteratur. Denne uddannelse udbydes i samarbejde med UCL

Som formel efteruddannelse består forløbet af 2×3 seminardage efterfulgt af opgaveskrivning.

Her efter 2×1 opfølgningsdag placeret med passende mellemrum, i alt 8 dage.

Hertil skal lægges tid til træning, læsning/opfriskning af litteratur samt opgaveskrivning

Hvad får du ud af det? Læs eksempler på studerendes opgaver her:

[Kollegial Respons –et værktøj til indsigt] og [Min læringsproces i tænkning og sprog]

Og vi kan tilbyde et kursus

I denne version er intensiteten af uddannelsens praktiske del uændret, men der skruet ned for det teoretiske stof, lige som der ikke er knyttet eksamen til forløbet.

Som kursus er kollegial respons fordelt på 2×2 dages seminarer og igen 2×1 opfølgningsdage, i alt 6 dage

Både uddannelse og kursus afvikles normalt over en periode på minimum 6 og maksimum 10 måneder.

Læs mere om kurset og uddannelsen her

Vi vil også meget gerne snakke om at skræddersy et forløb, der er særligt tilpasset din organisations ønsker og behov.

Hvis du har spørgsmål eller vil i gang med kollegial respons sammen med Albatros, kan du kontakte os på telefon 8618 5755 eller skrive til os via info@albatros.dk