Albatros har i mange år arbejdet med organisationer og deres evne til at lære gennem erfaring. Vi tror på, at åbenhed, nysgerrighed og lysten til at stille spørgsmåltegn ved vante rutiner giver mulighed for refleksion, udvikling og forandring.

I Albatros arbejder vi med alle niveauer i organisationen. Vi betragter organisationer som levende og skabt af mennesker. Derfor er organisationen foranderlig – med andre ord kan vi som mennesker skabe, redefinere og omskabe organisationen. I Albatros arbejder vi både med opbygning, udvikling af organisationer og udvikling af organisationens kultur samt mennesker på alle niveauer.

Albatros og organisationsudvikling

Når forandringens vinde blæser i organisationen, giver det særlige udfordringer og stiller særlige krav til både organisationens medarbejdere og til ledelsen. I Albatros tilbyder vi proceskonsultation for såvel ledelse som medarbejdere i forbindelse med organisatoriske forandringer, hvad enten der er tale om omlægninger, fusioner eller andre typer af forandringsprocesser. Vi tilbyder også bistand i forbindelse med opstart af ny virksomhed, eller fusionering af eksisterende, hvor vi medvirker til at sikre, at ledergruppen fra starten tager hånd om at forene de samlede kræfter i et nyt fremadrettet, fælles og forpligtende samarbejde.

Læs mere om fusioner og forandringsprocesser i organisationer

Læs mere om fusioner og forandringsprocesser og ledelse

Hvis du har spørgsmål eller vil i gang med at arbejde med organisationsudvikling sammen med Albatros, kan du kontakte os på 8618 5755 eller skrive til os via info@albatros.dk.