Vil du arbejde mere målrettet mod opfyldelsen af dine arbejdsrelaterede mål, er coaching en professionel metode, der kan føre dig til resultatet.

Coaching er en særligt tilrettelagt dialogform, der sætter en forandringsproces i gang, fastholder målet og fører til nye handlinger. Coaching åbner for menneskets potentialer, handle- og gennemslagskraft.

Hos Albatros beskæftiger vi os udelukkende med coaching i en organisatorisk sammenhæng, f.eks. coaching af ledere, karrierecoaching for ledere og fagprofessionelle og coaching i relation til andre temaer, der indgår i en organisatorisk kontekst.

Individuel coaching

Ved henvendelse til Albatros kan der aftales et individuelt coachingforløb til ledere eller fagprofessionelle. Tidsramme og mål aftales med coachen i forhold til det specifikke forløb.

Individuel coaching af ledere

Ledelsesmæssig coaching er en personlig og fokuseret sparring, der øger lederens kompetencer, effektivitet og optimerer den ledelsesmæssige kvalitet.
Coachen skaber fortrolige rammer for en frugtbar dialog og en meningsskabende refleksionsproces, der videreudvikler lederens tanke- og handlingsrepertoire. Coachen viser respekt for lederens evner og kapacitet til løsninger af egne dilemmaer og problemstillinger.
Coachen udfordrer med sine spørgsmål, sit nærvær og sin opmærksomme lytten.

Individuel coaching af fagprofessionelle

Fagprofessionelle, der ønsker en effektiv og handlingsorienteret forandring af deres praksis, kan anvende coaching som metode. I indledningen af et forløb arbejdes der med præcisering af specifikke, målbare mål og forløbet afsluttes med evaluering.

Kurser i coaching

Udover individuel coaching tilbyder Albatros også forskellige coachingkurser:

Dynamisk coaching for ledere
Dynamisk coaching for fagprofessionelle

Hvis du har spørgsmål eller vil i gang med at arbejde med organisatorisk coaching sammen med Albatros, kan du kontakte os på 8618 5755 eller eller skrive til os via info@albatros.dk.