Uddannelse

Albatros’ kompetencegivende supervisoruddannelse – 30 ects

Forløbet i vores supervisoruddannelse opkvalificerer og videreuddanner dig på et højt fagligt niveau i kommunikations- og supervisions teorier og metoder.

Supervision kan udføres på mange måder og kan betyde mange ting.
Fælles for de mange forståelser er, at der er tale om kommunikation mellem to eller flere mennesker med det formål at kvalificere én eller flere professionelles refleksions- og handlekompetencer i det felt, der bliver talt i.

Med Albatros’ uddannelse i supervision, som udbydes i et samarbejde med VIA University College, får du en fokuseret uddannelse på diplomniveau, til gavn for dine kompetencer som kommunikator hvad enten du er supervisor, leder eller konsulent. Og det arbejde du kommer til at kunne understøtte vil være til gavn for den organisation og de kolleger eller medarbejdere du arbejder med, deres opgaveløsning og deres trivsel. Alt sammen ultimativt til gavn for dem, som organisationens opgaver er rettet imod – borgere, brugere, klienter og kunder.

Uddannelsesforløbet er bygget op, så der sker en konkret og umiddelbar omsætning fra teori til brugbar praksis og gennem hele uddannelsesforløbet får du en intensiv træning i at varetage supervisorrollen og –opgaven. Dermed er uddannelsesforløbet i lige høj grad en faglig dygtiggørelse og en personlig kommunikativ bevidstgørelse og udviklingsrejse. Du skal derfor være parat til at blive spejlet og mødt i din helt konkrete, kommunikative praksis.

Holdstart i Roskilde 21. august 2017 – læs uddannelsesbeskrivelsen
Holdstart i Aarhus 27. november 2017 – læs uddannelsesbeskrivelsen